Ręka
Laboratoria Przyszłości – największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce!

Laboratoria Przyszłości – największe w historii wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych w Polsce!

2022-05-04
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności
w tych obszarach przez uczniów. 

Również nasza Szkoła Podstawowa nr 4 działająca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Lubaczowie otrzymała dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł na zakup wyposażenia technicznego w ramach tego Programu. Szkoła zakupiła:

podstawowe wyposażenie każdej szkoły:

 • drukarkę 3D z niezbędnym osprzętem,

 • mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami,

 • stację lutowniczą,

 • mikrofon kierunkowy,

 • mikroport,

 • aparat fotograficzny z akcesoriami,

 • statywy do aparatu i kamery z głowicą,

 • zestaw oświetleniowy,

a także:

 • stół warsztatowy,

 • szafy na narzędzia wraz z narzędziami takimi jak wkrętarko- wiertarki, itp.

Zakupione wyposażenie wykorzystywane będzie między innymi podczas:

 • zajęć edukacyjnych, w tym informatycznych, technicznych, praktycznej nauki zawodu,

 • zajęć pozalekcyjnych,

 • działalności kół zainteresowań,

 • przygotowania i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć w szkole.

Niewątpliwie zakup wyposażenia przyczyni się  do rozwijania umiejętności manualnych
i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

 

MediaMOW